אפריל, 2016

 ?מה  מספר המספר  הזה 

 

 הל"ל מוגדרת כ"תהליך של חיפוש ופירוש ראיות לשימוש הלומדים ומוריהם על מנת להחליט היכן מצויים הלומדים בלמידתם, לאן עליהם להתקדם ואיך להגיע לשם באופן הטוב ביותר"   (Assessment Reform Group, 2002). סקירת מחקרים בנושא הערכה במסגרת הכיתה (classroom assessment) הובילה לטענה שהל"ל היא אחת הדרכים היעילות לשיפור הלמידה ולהעלאת הסטנדרטים (Black & Wiliam, 1998).

 

גישת הערכה לשם למידה, המכונה "הל"ל", נועדה לתת מענה לשאלות אלו, ובכך להפוך כל מפגש מורה –תלמיד למקדם של תהליך הוראה-למידה.

לסרטון:

עיצוב תוכן פדגוגי: דינה אלטמן, רכזת מדידה והערכה

ניהול אתר: אורית זיו, רכזת תקשוב