ABOUT
צידה   
לדרך  

"משהו קטן לדרך" והפעם להתחיל אחרת את המפגש.

הצעה למשחק פתיחה שובר קרח מכנס מורות "אמירים" המחוזי.

 להמשך והצעות נוספות

ABOUT
אחד
ביום

אנו מאמינים בקיום דיאלוג שוטף עם עו"ה במטרה לתת מענה מקצועי ואיכותי במסגרות הפיתוח המקצועי המגוונות. 
לריאיון שנערך עם ורד בניון, מדריכת שפה במחוז

עולמות
נודדים

ישנה דרך להיות מאסטר בתחומך. לרוב, היא אינה מוגדרת ואין לה מורים ובתי ספר מאורגנים. 

לקריאת מאמרו של שמואל מרחב על המומחיות והדרך להגיע אליה

מאירים
ומעירים

אנחנו יותר ממה שאנחנו נראים ודברים רבים אינם מגלים את טבעם האמיתי. איש מאיתנו אינו מה שהוא נראה.

היכולת לראות... להמשך

פדגוגיה אקולוגית

פדגוגיה אקולוגית נסמכת על הגישה הרואה בבית הספר כולו אקוסיסטם המצמיח את כל הנכנסים בשעריו - תלמידים, מורים, הורים.

להמשך קריאה

צוות מרכז פסג"ה מאמין שבכל איש חינוך טמונים כוחות של כישרון, רצון  וצמיחה שיבואו לידי ביטוי ברגע הנכון ובמקום הנכון. אנו מבטיחים להניח תשתית ואקלים של צמיחה לכל באי הפסג"ה. עלון זה מוקדש לנושא התפתחות מקצועית ופיתוח מומחיות. אנו מקווים שתמצאו בו עניין רב.

צוות מרכז פסג"ה ניסויי חיפה

וענת הלל המנהלת

עלון מרכז פסג"ה חיפה למובילי תהליכים של פיתוח מקצועי ברוח הפדגוגיה האקולוגית     

פדגוגיה מצמיחה

4.png

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

טלפון  048311380    פקס 048314486

logo.png

   אפריל 2019