ABOUT
צידה   
לדרך  

"משהו קטן לדרך" והפעם על  תחילת  העבודה בקבוצה כשחבריה  זרים זה לזה במידת מה.

 שני רעיונות לפתיחת שנה בקבוצה

אחד
ביום

 קשה לחשוב היום על משחקי כדורגל ללא  מצלמת וידאו שמעורבת בתהליך השיפוט והלמידה של המשחק.  על סימולציה לצוות ביה"ס "דגניה" בקריית חיים בסיוע מרכז פסג"ה חיפה

לקריאה בהמשך

ABOUT
עולמות
נודדים

מאמר על נתונים ו DATA מאלכסון מרץ בנושא "ניהול מבוסס נתונים" במערכת החינוך – למה כן? האם ניתן לנהוג במידתיות?

 

להמשך קריאה

מאירים
ומעירים

הערך של הדרך - "הדרך לבית הספר" העידן הגלובלי שמפגיש אותנו עם תמונות והבזקים על חייהם של אנשים מרחבי העולם, יכול גם להחזיר אותנו לפרופורציות - להסתכל על הדרך שלנו, דרך משקפיים אחרות.  להמשך קריאה

פדגוגיה אקולוגית

כנס "מצמיחה להצמחה" הוא שיתוף פעולה בין פסג"ה חיפה לאקדמית גורדון - בנושא רצף ההתפתחות של המורה מתקופת הלימודים ועד הכניסה להוראה

להמשך קריאה

צוות מרכז פסג"ה ניסויי חיפה

וענת הלל המנהלת

זו נקודת זמן מיוחדת, הנמצאת בתווך שבין שנת לימודים שהסתיימה, לזו שמתקרבת ונכנסת. עבורנו, המנחים המובילים את צוותי ההוראה בהתפתחות המקצועית שלהם, זה זמן של חשבון וחשיבה על מה שנבנה והתפתח השנה, על מה שפיתחנו וטיפחנו, ועל מה שנוביל, נלמד, ננחה בשנה הקרובה.

המגזין הפעם מתייחס לנקודה זו ממש, ויש בו כדי לצייד אתכם בהשראה ובכלים ממשיים לסגור שנה ולפתוח אחרת, בתהליכי ההנחיה.

כדי למקם אתכם בתמונה הגדולה שלנו, כמו גם בתמונת הדרך של עובד ההוראה, אנו שמחים להביא לפניכם מידע על התהליכים להם אנו שותפים ברמות השונות של הובלה, של שותפות, של ייעוץ, תכנון, פיתוח והצמחה. כמובילים את תפישת "הפדגוגיה האקולוגית" במחוז חיפה, אנו רואים עצמנו שזורים בחייו המקצועיים של עובד ההוראה, ושמים לעצמנו למטרה, לתת מענה לצרכיו המקצועיים המשתנים, בהתאם לשלב בו הוא מצוי ולתפקידים אותם הוא לוקח על עצמו.

מגזין זה מוקדש להליכה המשותפת בדרך ההתפתחות המקצועית של עובד ההוראה וצוות מרכז פסג"ה חיפה, ובבחינת דרך לפיתוח כלים לימודיים ולהבניית ידע.  להמשך קריאה

פדגוגיה מצמיחה

4.png
logo.png

   יולי 2019

עורכת ראשית: ענת הלל, מנהלת פסג"ה ניסויי חיפה      עורכת משנה: ניצן שוקף, רכזת פדגוגית         עיצוב אתר: אורית זיו, רכזת תקשוב ופדגוגיה דיגיטלית