בתהליך הוראה- למידה, כפי שהוא נחווה על-ידי המורים ועל ידי התלמידים, בסוף הדרך יש ציון.

מה מבטא ציון זה?

השקעה? זכירה? שינון? הבנה? ידיעה? אולי, אהבה למקצוע או חיבור לתכנים?

האם נוהגים אנו (אם בכלל), לבחון את ציונים אלו "המחולקים בנדיבות רבה"?

מתי בפעם האחרונה שאלנו את עצמנו: מה ציון זה אומר לתלמיד ומה הוא אומר על התלמיד? מה ציון זה אומר למורה ועל המורה? עד כמה הוא משקף את תהליך ההוראה-למידה?


 

 ?מה  מספר  המספר  הזה 

אפריל, 2016

עיצוב תוכן פדגוגי: דינה אלטמן, רכזת מדידה והערכה

ניהול אתר: אורית זיו, רכזת תקשוב