דילמה - " ...חינוך לערכיות ולמוסריות יש לכוונו עוד מגיל צעיר, וראשיתו באחריות סוכני הסוציאליזציה הבאים באינטראקציה עם הילד עוד מגיל צעיר ביותר, אך כמורים, לא נוכל להשיל מעלינו את האחריות בנושא עיצוב פני הדור.

עלינו, המורים, מוטלת החובה לא רק להתמקד בתכני ההוראה 'המוצהרים' בלבד, אלא למצוא את התכנים בין השורות, אלו יעשירו את התלמיד ויעניקו לו חוסן אישי לעמוד מול מטלות החיים. סיוע בפיתוח זהות אישית של התלמיד תתרום לחברה בונה וסובלנית יותר."

לקריאה על שימוש בתחומי ההוראה לחינוך ערכי מוסרי  

 

 בלבול בבית הספר - מה מקומו של הבלבול בתהליך הלמידה של התלמיד? בתהליך ההתפתחות של הילד? מה קורה כשגבולות השיעור נפרצים? מסגרות הזמן? תחומי הלימוד? גבולות הקבוצה החברתית והגילאית?

"הבית העגול" משתית את הלמידה על העיקרון הקונסטרוקטיביסטי, הכרוך בבלבול והבניה אישית. 

לקריאה על למידה בבית העגול

ב

ד

ג

אפריל 2017