הוראה פורצת גבולות ומנביטים תהליך הפיתוח המקצועי "הוראה פורצת גבולות" באה לתת מענה לשטח, שנדרש לקדם פיתוח תפקודי לומד בתהליכי ההוראה. בתהליך זה מוזמנים לקחת בה חלק עובדי הוראה באשר הם.  

בתהליך  "הוראה פורצת גבולות" בונים  ומובילים בפועל "המנביטים" עצמם בליווי תמר מילר וניצן שוקף, מדריכות פדגוגיות במרכז פסג"ה - שתיהן מנחות ומובילות תהליכי פיתוח מקצועי לצוותי הוראה, ביניהם - את ההכשרות של "מנביטים" בעבר.

הציר המרכזי סביבו מתרכז  התהליך הוא "מעגל הלמידה" של קולב, שבעיקרו מדייק כיצד מתרחשים תהליכי למידה. מודל זה מזמין  את ה"מנביטים" המשתתפים ב"הוראה פורצת גבולות", ללמוד איך ללמוד, ללמוד איך ללמד דרך עולמות תוכן שונים בדרך הפורצת את גבולות הכיתה, מגבירה מעורבות ומוטיבציה בקרב הלומדים ומזמינה את המורים לבחון את תפיסת התפקיד שלהם.

התהליך כולו פורץ גבולות - פורץ את גבולות הכיתה, את גבולותיו של תהליך התפתחות מקצועית, את גבולות ההנחיה - שהרי בכל פעם המנחה משתנה, והמנחים - אינם מנחים מן המניין, אלא עמיתים.

המתכונת הפורמלית היא שבוע אחד - מפגש בו לומדים  "המנביטים", בשבוע שאחריו מפגש של "הוראה פורצת גבולות", כך שה"מנביטים" זוכים לליווי עוטף של הקבוצה ולעיבוד חוויית ההנחיה. המשתתפים  ב"הוראה פורצת גבולות" מסייעים לנו לראות את התהליך מהזווית הייחודית שלה.

לקריאה על היוזמות הייחודיות של מנביטים והוראה פורצת גבולות

ה

אפריל 2017