הוראה משמעותית, הוראה אחרת, תהליכי הוראה-למידה עכשוויים, חדשניים, חווייתיים

כל אלו סומנו כיעדים של משרד החינוך, בשנים האחרונות.

לקראת סיומו של תהליך פיתוח מקצועי "הוראה פורצת גבולות" במרכז פסג"ה חיפה, אנו שמחים להציע לכם מצע (לא, לא מצה לפסח), תשתית לפיתוח ויישום של תהליכי הוראה פורצי גבולות.

אנו מקווים שאלו, יציידו אתכם בהשראה והנעה, יתנו בידיכם את הכלים והדרך ליישם תהליכים שכאלו גם בשדה הפעולה  שלכם.

                 עיצוב תוכן פדגוגי: ניצן שוקף רכזת פדגוגית יסודי ותמר מילר רכזת פדגוגית קדם יסודי  עיצוב וניהול אתר: אורית זיו, רכזת תקשוב ופדגוגיה דיגיטלית 

אפריל 2017